Smalbladlungeurt, villig, vakker og vårlig

Og en ypperlig plante for en humlevennlig hage