Disse tulipanene kommer igjen år etter år:

Botaniske tulipaner er lavere, men like vakre, og mye flinkere!