Oversikt over fugler i hagen

Dette er en oversikt over fugler jeg har/har hatt besøk av i hagen på Nordtrand, med lenker til bloggposter om disse, bloggpostene inneholder som oftest flere bilder av fuglene.
Standfugl = Fuglen bor stort sett i samme område hele året
Trekkfugl = Fuglen trekker sørover på vinteren
Dersom fuglen har forskjeller i drakt etter kjønn og årstid så er det som oftest beskrevet i eventuell faktapost.


Kjøttmeis, Parus Major
* Lengde 13.5-15cm
* Lite forskjell på kjønnene, men hannen har bredere magestripe.
* Standfugl
* Faktapost med video og alle poster


Blåmeis, Parus Caeruleus
* Lengde 10,5-12cm
* Lite forskjell på kjønnene.
* Standfugl
* Faktapost, og  Alle poster


Spettmeis, Sitta europaea
* Lengde 12-14,5cm
* Kjønnene er ganske like.
* Standfugl.
* Løper gjerne både opp og ned trestammer.
* Faktapost om spettmeisen, og  Alle poster


Toppmeis, Parus Cristatus
* Lengde 10,5-12 cm
* Kjønnene er ganske like
* Standfugl
* Enkel faktapost og alle poster


Grønnfink, Carduelis Chloris
* Lengde 14-16 cm
* Hannens drakt har sterkere grønn og gulfarger, hunnens er mer brun.
* Kan både overvintre og trekke sydover.
* Faktapost og alle poster


Bokfink, Fringilla coelebs
* Lengde 14-16 cm
* Hannens og hunnens drakt er ulike, like vingebånd
* Trekkfugl, kan sporadisk overvintre syd i Norge.
* Lenke til sang
* Faktapost og alle poster


Bjørkefink, Fringilla Montifringilla
* Lengde 14-16 cm
* Trekkfugl, men kan overvintre i sydnorge. Er kun hos meg på mellomlanding i trekk.
* Stor forskjell i drakt både i kjønn og sesong.
* Faktapost, og alle poster


Grønnsisik, Carduelis Spinus
* Lengde 11-12,5 cm
* Kjønnene har ulik drakt (se faktapost)
* Trekkfugl, men man overvintre i sørlige Norge, da ofte i store streifende flokker.
* Faktapost, og alle poster


Gråsisik, Carduelis Flammea
* Lengde 11,5 – 14 cm
* Trekkfugl, men overvintrer også i sydlige Norge.
* Kjønnene har relativt lik drakt, hannen har rødt bryst
* Faktapost og alle poster


Gråspurv, Passer domesticus
* Lengde 14-16 cm
* Kjønnene har ulik drakt.
* Ligner på pilfink, se under
* Standfugl
* Faktapost og alle poster


Pilfink, Passer montanus
* Lengde 12,5-14 cm
* Kjønnene har lik drakt
* Ligner mye på gråspurv, men skilles enkelt på kinnflekkene.
* Standfugl
* Alle poster


Rødstrupe, Erithacus rubecula
* Lengde 12,5-14 cm
* Kjønnene har lik drakt
* Delvis helårs her i Oslo, men trekker gjerne sørover
* Faktapost og alle poster.


Linerla, Motacilla alba
* Lengde 16,5-19 cm
* Kjønnene har relativt lik drakt, men det er klare forskjeller.
* Trekkfugl
* Faktapost, video av parring og  alle poster.


Dompap, Pyrrhula pyrrhula
* Lengde 15,5-17,5 cm
* Kjønnene har like tegninger men ulik farge
* I hovedsak standfugl, men delvis trekkfugl
* Faktapost og alle poster


Kjernebiter, Coccothraustes coccothraustes
* Lengde 16,5-18 cm
* Kjønnene har svært lik drakt.
* Kan både overvintre og trekke syd
* Faktapost og alle poster


Sidensvans, Bombycilla garrulus
* Lengde 18-21 cm
* Hekker primært i nordlige delene av Norge, og trekker så sørover for vinteren. Jeg ser av og til sidensvans på vår eller høst.
* Kjønnene har ganske lik drakt
* Faktapost


Stær, Sturnus vulgaris
* Lengde 19-22 cm
* Kjønnene har relativt lik drakt.
* Trekkfugl
* Stæren er rødlistet
* Faktapost og alle poster


Svarttrost, Turdus merula
* Lengde 23,5-29 cm
* Kjønnene har ulik drakt.
* De som bor i nord trekker, her i Oslo opptrer de ofte som standfugl
* Faktapost, video og alle poster


Gråtrost, Turdus pilaris
* Lengde 22-27 cm
* Kjønnene har svært lik drakt
* Standfugl, men de som bor lengst nord trekker litt syd
* Faktapost og alle poster


Flaggspett, Dendrocopos major
* Lengde 23-26 cm
* Kjønnenes drakt er relativt lik med unntak av rød nakkelapp på herren
* Faktapost og alle poster


Grønnspett. Picus viridis
* Lengde 30-36 cm
* Kjønne skilles ved at hannens pannefelt er rødt, mens hunnen har et svart felt.
* Standfugl
* Faktapost


Se også disse bloggpostene over fugler jeg ikke har rukket å lage oversikt over her:

Svarthvit fluesnapper
Stjertmeis
Spurvehauk
Munk

Mer om fuglene i hagen:

Oversikt med mine beste artikler om hvordan å mate fuglene, hva fuglene spiser, hvordan bygge fuglekasser og mye mer.

Alle foto er tatt av meg eller min mann.
All fakta er basert på Gyldendals store fugleguide

Meld deg på Moseplassens nyhetsbrev, få hagedrypp to ganger pr mnd: